Advokátní kancelář Cheb - JUDr. Hana Píchová

Tel: 602 18 18 19

Tel: 354 422 350

Májová 23

350 02 Cheb

Zajišťujeme právní služby v oblastech

Rodinné právo

Občanské právo

Pracovní právo

Obchodní právo

Medicínské právo

Trestní právo

Správní právo

Práva k nehmotným statkům

Nabízené služby

Služby poskytované prostřednictvím internetu

Některé záležitosti je možné vyřešit prostřednictvím internetu bez nutnosti navštívit advokátní kancelář, jen za pomoci zaslaných listin, případně po telefonickém upřesnění údajů, takovou právní službou může být například:
příklady služeb nabízených on-line zde ...

 

Malým a středním podnikatelům nabízím právní servis prostřednictvím internetu. Při využití služeb on-line získáváte velmi zajímavé ceny a navíc ušetříte čas !!!

Služby poskytované přímo

V záležitostech které není možné vyřešit po internetu a při kterých je třeba osobní konzultace s klientem nabízím právní poradenství v prostorách své kanceláře v Chebu, Májové ul. 23 nebo po dohodě v sídle klienta.

Ostatní poskytované služby

Například: advokátní úschova peněz, pravosti podpisů, výpisy z katastru nemovitosti, odhad ceny nemovitosti ... a další

Advokátní kancelář Cheb - JUDr. Hana Píchová - Tel: 602 18 18 19